Scroll down for English.

Gothenburg Art Ensemble är ett nystartat storband som spelar nyskriven modern jazz- och improvisationsmusik färgad av rock, pop och konstmusik. Initiativtagarna är musikerna och komponisterna Malin Wättring & William Soovik. Malin & William har länge spelat ihop och fick en idé om att starta ett projekt där de fick utlopp för sitt gemensamma intresse för att komponera och arrangera ny musik för större ensemble. Gothenburg Art Ensemble är frukten av denna idé!

Malin och William har satt ihop en 17 musiker stark ensemble, huvudsakligen med musiker från Göteborgs jazz- och improvisationsscen. De har även bjudit in musiker från Stockholm & Trondheim. Ni kommer få höra uruppförandet av musik särskilt komponerad av Malin & William för Gothenburg Art Ensemble.

Visionen är att Gothenburg Art Ensemble ska leva vidare som en plattform för nyskriven musik för större ensemble med bas i Göteborg.

——————

Gothenburg Art Ensemble is a newly started big band that plays modern jazz and improvisational music influenced by rock, pop and contemporary classical music. The project is initiated by the musicians and composers Malin Wättring & William Soovik. Malin & William have worked together for a long time and had an idea to start a project where they could write and arrange music for large ensemble. Gothenburg Art Ensemble is the fruit of that idea!

Malin and William have put together an ensemble consisting of 17 musicians, mainly from Gothenburg’s jazz and improv scene. They have also invited musicians from Stockholm & Trondheim. At the premiere, in August, you will hear music that is newly composed and arranged, by Malin and William, played by GAE.

The idea, after the premiere, is to have the ensemble live on as a platform for commissioning and performing modern music for large ensemble.