Scroll down for English.

O-DENSE är en improviserad visuell konsert som framförs av tre musiker och en videokonstnär. Musiken och de rörliga bilderna formar poetiska berättelser och rumsliga kompositioner där de medver­ kande hämtar inspiration och tar impulser från varandra. Utifrån öppna strukturer skapar Lisa Ullén (piano), Lisen Rylander Löve (saxofon, elektronik) och Emma Augustsson (cello) täta, suggestiva och samtidigt rytmiska ljudlandskap.

Helene Berg (VJ) livemixar ljus, pigment och bubblande vätskor till abstrakta projek­ tioner som kan påminna om en färd genom såväl inre vävnader som en yttre rymd.

Lisa Ullén, Lisen Rylander Löve och Emma Augustsson är verksamma på den nationella och internationella jazz­ och improvisationsmusikscenen sedan många år tillbaka. Helene Berg är konstnär, anima­ tör och VJ och gör musikvideos, dansfilmer och animerade projektioner till scenföre­ ställningar.

 

 

 

——————

O-DENSE is an improvised visual concert performed by three musicians and a video artist. The music and the moving images form poetic stories and spatial compositions inspiring the participants to pick up impulses from each other. Proceeding from open structures, Lisa Ullén (piano), Lisen Rylander Löve (saxophone, electronics), and Emma Augustsson (cello) create dense, suggestive, yet simultaneously rhythmic soundscapes.

Helene Berg (VJ) live mixes light, pigment and bubbling liquids into abstract projections that can look like a journey through internal tissues as well as through an external space.

Lisa Ullén, Lisen Rylander Löve and Emma Augustsson have been active in the national and international jazz and improvisation music scene for many years. Helene Berg works as an artist, animator and VJ, and makes music videos, dance films and animated projections for stage performances.