Scroll down for English.

Nina De Heney och Qarin Wikström är båda hyllade profiler på den skandinaviska experimentella musikscenen. Nina och Qarin inledde sitt samarbete för fem år sedan och de upplevde att deras samspel var både känsligt och direkt. Båda har en kompromisslös musikalitet, djupa personliga utryck, och har tillsammans utvecklat ett lyhört känsligt samspel.

Nina de Heney är sedan 1992 aktiv som soloartist, samt i ett flertal samarbeten med musiker, dansare och koreografer. Qarin Wikström ät röstartist, improvisatör och kompositör, med bakgrund i ett brett spektrum av genrer som klassisk kammarmusik, pop, jazz, svensk folklore och fri improviserad musik. Hon har varit aktiv inom det blomstrande avantgardet och den experimentella musikscenen i Köpenhamn i mer än ett decennium.

————————-

Nina De Heney and Qarin Wikström are both, in their own movements and vibrations, acclaimed profiles on the Scandinavian experimental music scene. Nina and Qarin began their collaboration five years ago, and they immediately recognized that their interaction was both sensitive and direct. They both possess an uncompromising musicality, deeply personal expressions, and together they also have a responsive and sensitive interplay.

Since 1992, Nina de Heney has been active as a solo artist as well as being a part of several collaborations with musicians, dancers and choreographers. Qarin Wikström is a voice artist, improviser and composer, with a background in a wide range of genres such as classical chamber music, pop, jazz, Swedish folklore and free improvised music. She has been active in the thriving avant-garde and experimental music scene in Copenhagen for more than a decade.