Scroll down for English.

I Spiti rör sig fem dansare mellan olika minnen och förnimmelser relaterade till hem. De bär sig själva, varandra och sin historia genom ett landskap av relationer, upplevelser och platser. De utövar arbete, praktiskt och emotionellt, som krävs för att bygga ett hem och undersöker vilka traditionellt kvinnligt och manligt kodade arenor det innehåller.

Med sig på scenen har de tyger där över 80 personer har broderat sin personliga upplevelse av hem. Mellan människorna och handarbetet uppstår det en koreografi i möjligheterna att flytta, bära, förändra, relatera och relatera på nytt.

Ludvig Daae kallar både Sverige, Norge och Grekland hemma. I Spiti undersöks rotlösheten han känner, och som frilanslivet framhäver. De fem på scenen har jobbat med att känna sig hemma med varandra och hur just deras hem skulle se ut om hemmet är ett koncept, en flyktig känsla, en situation, en relation eller en dans snarare än en geografisk plats. Spiti är grekiska och betyder både hem, hus och hushåll.

Koreografi & koncept Ludvig Daae

Av och med Marcus Baldemar, Ludvig Daae, Linnéa Martinsson, Amie Mbye, Rina Rosenqvist

Producent Sara Bergsmark (Johnson & Bergsmark)

Kompositör Linnéa Martinsson

Scenografikoncept Tove Berglund och Ludvig Daae

Ljusdesign Ludvig Daae och Björn Kuajara

Kostymdesign Ludvig Daae i samarbete med dansarna

Tekniker och teknisk koordinator Björn Kuajara

Skräddare Lisa Asplund

Golvmatta Chrisander Brun

Broderier Medlemmar i Bærum och Nesbyen hemslöjdsföreningar samt Erika Hansson, Ann-Sofi Näslund, Maria West, Tove Gullrikson, Helena Lagerqvist Kouljiok, Eva Forsgren, Annika Frank , Carmen Valer Blanco, Liza Nordenström, Elmer Eriksson, Mai Lundell, Pernilla Björnberg, Marie Louise Nilsson, Maria Roos, Annika Ferm Adevall, Margareta Stoor, Maud Jonsson, Irene Johnson, Linnea Trudevall och Sara Söderlund.

Tack till Ida Wigdel och Ingun Bjørnsgaard

Samproduktion Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge, Sprang Ål

Residens MDT Stockholm, Hallingdal Museum, Sprang, Bærum Kulturhus

Med stöd av Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Viken Fylkeskommune, Fond for utøvende kunstnere, Svenska Kulturrådet, Stockholm stad och Göteborgs stad

Foto Stein Hofve

————————-

In Spiti – The House of Us, five dancers move through different memories and sensations related to home. They carry themselves, each other and their history through a landscape of relationships and places.

They share the stage with big fabrics where over 80 embroiderers tell their personal experiences of home. In the meeting point between the people and the handicraft, a choreography arises in the possibilities of moving, carrying, changing, relating and re-relating. The dancers build different homes, performing both practical and emotional work, and examine what traditionally female and male coded arenas are contained in different types of labor.

Ludvig Daae calls both Sweden, Norway and Greece home. In Spiti, he examines this rootlessness, which is highlighted by his situation as a freelance artist. The five on stage have worked on finding the feeling of home within a concept, a fleeting feeling, a situation, a relationship or a dance rather than a geographical location. Spiti is Greek and means both home, house and household.

Choreographer & concept Ludvig Daae

By and with Marcus Baldemar, Ludvig Daae, Linnéa Martinsson, Amie Mbye, Rina Rosenqvist

Production Sara Bergsmark (Johnson & Bergsmark)

Composer Linnéa Martinsson

Set design concept Tove Berglund och Ludvig Daae

Light design Ludvig Daae och Björn Kuajara

Costume design Ludvig Daae i samarbete med dansarna

Technician and technical coordinator Björn Kuajara

Taylor Lisa Asplund

Carpet Chrisander Brun

Embroideries Members of Bærum and Nesbyen home village association’s, Erika Hansson, Ann-Sofi Näslund, Maria West, Tove Gullrikson, Helena Lagerqvist Kouljiok, Eva Forsgren, Annika Frank , Carmen Valer Blanco, Liza Nordenström, Elmer Eriksson, Mai Lundell, Pernilla Björnberg, Marie Louise Nilsson, Maria Roos, Annika Ferm Adevall, Margareta Stoor, Maud Jonsson, Irene Johnson, Linnea Trudevall and Sara Söderlund

Thanks to Ida Wigdel och Ingun Bjørnsgaard

Co-production Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge, Sprang Ål

Residencies MDT Stockholm, Hallingdal Museum, Sprang, Bærum Kulturhus

With support from Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Viken Fylkeskommune, Fond for utøvende kunstnere, Svenska Kulturrådet, Stockholm stad och Göteborgs stad

Photo Stein Hofve