Scroll down for English.

The Soul Catcher är en förförisk och djupt oroande föreställning om psykiskt våld, manipulation och makt i en blandning av performance, dans, spoken word och nykomponerad elektronisk musik.

Föreställningen belyser de osynliga mekanismer som sker i våldsamma relationer och zoomar in på personlighetsstörningen Narcissistic Personality Disorder (NPD). I ett cyniskt manipulerat spel reduceras offret till en känslomässig slagboll. En försörjningskälla vars enda syfte är att föda ett omättligt ego. Vad krävs för att bryta mönstret och befria sig från narcissistens klor?

The Soul Catcher avslöjar rovdjuret bakom den till synes perfekta fasaden och ifrågasätter samtidigt de samtida tendenser som ger näring till dem. Verket vill bryta tystnaden och skapa debatt om makt, empati och personligt ansvar. Var går din gräns?

Föreställningen spelas på engelska och svenska.

 

————————-

The Soul Catcher is a seductive and deeply disturbing performance about psychological abuse, manipulation and power – in a powerful mix of performance, dance, spoken word and newly composed electronic music.

The performance sheds light on the invisible mechanisms behind abusive relationships, with a specific focus on NPD – Narcissistic Personality Disorder. In a cynically manipulated game of love bombing, gas-lighting and pity play, the victim is reduced to an emotional punching bag. A source of supply whose sole purpose is to feed an insatiable ego. What does it take to break the patterns and free oneself from the narcissist’s grip?

The Soul Catcher unmasks the predator behind the illusion of the perfect facade and questions the social currents that breed them. The performance seeks to break the silence and spark a debate about power, empathy, boundaries and personal responsibility. Where are your boundaries drawn?

Performed in English and Swedish.